Çalıştay 2. Gün

2. GÜN

OTURUM 3
TOPLU DEĞERLEME, DEĞERLEME STANDARTLARI VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR

~Vergilendirme Amaçlı Gayrimenkul Değerleme Çalışmalarında Uluslararası Uygulamalar
Richard ALMY / ABD

~Toplu Değerleme Sistemi Kurulumunda Slovenya Örneği
Neva ŽIBRIK / Slovenya - Maliye Bakanlığı

~Vergilendirme Amaçlı Toplu Değerleme Sistemi Konusunda Litvanya Örneği
Albina ALEKSIENĖ / Litvanya - Devlet Kayıt Merkezi

~Türkiye’de Toplu Değerleme Sistemi Kurulması İçin Gereklilikler
Tuğba GÜNEŞ / Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

~Hollanda Toplu Değerleme Sistemi - Bileşenler
Ruud KATHMANN / Hollanda

~Emlak Vergi Sistemleri - Dünya Bankası Projeleri
(Moldava, Sırbistan, Belarus)
Richard GROVER / Dünya Bankası - FAO

OTURUM 4
GAYRİMENKUL DEĞERLEME SİSTEMİ İÇERİSİNDE DEĞER BİLGİ BANKASI ÖNERİSİ

~LADM - Değerleme ve Vergilendirme Veri Modeli
Doç. Dr. Volkan ÇAĞDAŞ / Yıldız Teknik Üniversitesi

~TDUB Üyelerinin Gayrimenkul Değerleme Sistemindeki Yeri Gayrimenkul Bilgi Merkezi Çalışmaları
Şinasi BAYRAKTAR / Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

~Taslak Politika Geliştirme Raporunda Değer Bilgi Bankası Önerisi
Ümit YILDIZ / Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

~Kamulaştırma Amaçlı Değerleme Çalışmalarında Değerleme Kaynaklı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Fatih GÜMRÜKÇÜ / Karayolları Genel Müdürlüğü

~Kamulaştırma Davalarında Değerleme Kaynaklı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Melek Mine KALAYCI / Yargıtay 5. Hukuk Dairesi / Tetkik Hakimi

~Hazine Taşınmazlarının Tasarrufunda Veri İhtiyacı
Ulaş ANKITCI ve Ahmet AKCAN / Milli Emlak Genel Müdürlüğü

~Emlak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Örgütlenme Modelleri ve Türkiye İçin Model Önerisi Üzerine Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Yeşim ALİEFENDİOĞLU / Ankara Üniversitesi