Misyon ve Vizyon

Toprağa dayalı her türlü kamu hizmetinin altlığı niteliğinde olan ve mekansal bilgi sisteminin altyapısını oluşturan tapu planlarının;  üretimi, yenilenmesi, güncellenmesi ve sunumuna ilişkin her türlü kadastral faaliyetleri yapmak, yaptırmak, uluslararası işbirliğini geliştirmek, kadastro hizmetlerinin etkin yürütülmesi için gerekli her türlü düzenleme, inceleme ve denetimleri yaparak bu konuda tüm tedbirleri almaktır.