2/B Kadastrosu

Orman Sınırları Dışına Çıkarılan (2/B) Sahaların Kadastrosunun Yapılmasına Yönelik Çalışmalar

AMAÇ

6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında Orman Kadastro Komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan ve çıkarma işlemi kesinleşen yerlerin 3402 sayılı Kadastro Kanununa 27.01.2009 tarih ve 27123 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5831 sayılı kanun ile eklenen ek 4 üncü maddesi hükümlerince fiili kullanım durumlarına göre kadastrosunun yapılması ve hatalı oldukları için tescil edilemeyen 2/B alanlarının hatalarının giderilerek tescilinin sağlanması.

KAPSAM

1) Orman Genel Müdürlüğü tarafından mahalli maliye kuruluşlarına ve akabinde de İdaremize intikal ettirilen toplam 7.308 birimde (334.352 hektar) 2/B kullanım kadastrosu (orman dışına çıkartılan 2/B alanlarının tescili ve kullanıcılarının belirlenmesi) çalışmaları tamamlanmıştır. 

2) Daha önce kullanıcıları belirlenerek tescili yapılan, ancak kullanıcı güncellenmesi ihtiyacı duyulan toplam 2.441 birimde (97.954 hektar) çalışmalar tamamlanmıştır. 

Yapılan çalışmalara ilişkin sonuçlar ilgili kurumlar olan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına iletilmiştir.

Projeyi Yürüten Birim