2/B Kadastrosu

2/B KADASTROSU

Orman Sınırları Dışına Çıkarılan (2/B) Sahaların Kadastrosunun Yapılmasına Yönelik Çalışmalar

AMAÇ

6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında Orman Kadastro Komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan ve çıkarma işlemi kesinleşen yerlerin 3402 sayılı Kadastro Kanununa 27.01.2009 tarih ve 27123 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5831 sayılı kanun ile eklenen ek 4 üncü maddesi hükümlerince fiili kullanım durumlarına göre kadastrosunun yapılması ve hatalı oldukları için tescil edilemeyen 2/B alanlarının hatalarının giderilerek tescilinin sağlanması.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından mahalli maliye kuruluşlarına ve akabinde de İdaremize intikal ettirilen alanlarda 2/B kullanım kadastrosu (orman dışına çıkartılan 2/B alanlarının tescili ve kullanıcılarının belirlenmesi) ve güncellemesi çalışmaları öncelikle tamamlanmaktadır.  

Yapılan çalışmalara ilişkin sonuçlar ilgili kurumlar olan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına iletilmektedir.

 

Projeyi Yürüten Birim