3 Boyutlu Şehir Modelleri ve Kadastro Projesi

Kütahya 3B Şehir Modeli Test Sunumu: kutahya3b.tkgm.gov.tr

Amasya 3B Şehir Modeli Test Sunumu: amasya3b.tkgm.gov.tr

 

TKGM, 1924'ten bu güne kadar yaklaşık 58,5 milyon parselin ölçümünü tamamlayarak 2 boyutlu kadastrosunu tamamladı. Bina ve bağımsız bölümlerin geometrisinin 3 boyutlu dijital ortamda yönetilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmış ve bunun sonucunda 2020 yılında “3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi” başlatılmıştır.

Genel Müdürlüğümüzün vizyon projelerinden olan "3 Boyutlu Şehir Modelleri ve Kadastro Projesi " Harita Dairesi, Tapu Dairesi, Kadastro Dairesi ve Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlıkları tarafından eş güdümlü olarak yürütülen bir projedir.

Bu proje ile TKGM tarafından üretilen veya ürettirilecek olan üç boyutlu verilerin; üretim takibi, doğrulama ve barındırılması, entegrasyonu, sunumu, paylaşım ve süreklilik modelini içeren TKGM 3B Şehir Modelleri Yönetim Bilgi Sisteminin kurulması amaçlanmıştır.

Üretilecek 3 boyutlu bina verileri için TKGM standartları oluşturulmuş ve yayınlanmıştır.

3 Boyutlu Veri Üretim Süreci Takip ve İzleme Uygulaması hazırlanmıştır.

Oluşturulan 3 boyutlu verilerin doğrulanması için iki aşamalı doğrulama yöntemi izlenmiştir. İlk aşamada üretilen veriler yaklaşık 400 maddelik dinamik bir kontrol listesi üzerinden geliştirilen bir uygulama ile doğrulanmaktadır. Birinci aşamayı geçen veriler manuel kontrol aşamasına (ikinci aşama) tabi tutulur. Manuel kontrol için geliştirilen web tabanlı uygulamayı kullanarak veri kontrol personeli manuel kontrol kurallarına göre verileri kontrol edilmektedir.

TKGM 3 boyutlu veri tabanı oluşturulmuştur.

İki aşamalı kontrol süreçlerinden başarıyla geçen doğrulanmış 3 boyutlu veriler 3 boyutlu veri tabanına aktarılır. Farklı koordinat referans sistemlerini tek bir şemada destekleyebilen veri tabanı tamamen CityGML veri modeli yapısını içermektedir.

Ulusal düzeyde entegrasyonlar yapılmıştır.

3B veri modelleri Türkiye Ulusal Adresleme Sistemi (MAKS) ve Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ile de entegre edebilen süreç takip uygulamasıdır.

Fayans Hizmetleri yapılmıştır.

3D bina verilerini I3S ve 3dTiles'da arazi verilerini TMS'de ve nicelleştirilmiş mesh formatında tile edebilen yazılım geliştirmeleri başarıyla tamamlanmıştır.

Veri dönüşümleri yapılmıştır.

TKGM3D platformu, özel dönüştürme hizmetleri ile 3D yapı verilerini CityGML, CityJSON, KML, OBJ, Collada, 3Dpdf formatlarına dönüştürebilmektedir.

Sunum Uygulaması hazırlanmıştır. 

  • Tüm kullanıcılar haritadaki binalar arasında 3 boyutlu olarak gezinebilir.
  • Bağımsız bölüm ve parçalar Indoormapping ile 3 boyutlu olarak görüntülenebilir.
  • Adres, yapı taşları ve parsel sorgulaması yapılabilir.
  • Binalar farklı formatlara dönüştürülerek indirilebilir.

Bilgi paylaşımı servisleri hazırlanmıştır.

Veri paylaşımı için tile servislerinin yanı sıra farklı kriterlere göre bina sorgulamalarına imkan verecek REST servisleri geliştirilmiştir.

3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi” ile

- Gayrimenkul alım satım süreçlerinde, gayrimenkulün alan büyüklüğü, cephesi, oda sayısı gibi yapı ve bağımsız bölüm bilgileri web ve mobil uygulamalar üzerinden vatandaşlara sunulabilecektir.

- Kurumlar arası entegrasyon kapsamında mal, kişi ve adres entegrasyonunun sağlanacaktır.

- Gayrimenkul değerleme çalışmalarında kullanılabilecektir.

- Bina stoku güncelliğini takip ve sorgulaması yapılabilecektir.

- Coğrafi ve meta veri istatistikleri ve analizleri yapılabilecektir.

- Görselleştirme dışı kullanım durumları,

- Güneş potansiyeli, enerji talebi tahmini, yerleşik yoğunluk analizi vb.

- Görünürlük analizi, kentsel özellikler tarafından oluşturulan gölgelerin tahmini,

- Kentsel bir ortamda gürültü emisyonunun tahmini,

- Aydınlatma simülasyonları, kalite tahmini,

- Sismik hasarın tahmini sigorta sektörü için, hacimsel yoğunluk egzersizleri vb. yapılabilecektir.

Ülkemizin kentsel alanlarındaki belirlenen standartlara göre üretimler Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kütahya Osmaniye ve Tekirdağ illerinde tamamlanmış ve kabul aşamasındadır. Adana, Ağrı, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Giresun, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon ve Van illerinde ise üretimler devam etmektedir. İstanbul, Muş, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli illerindeki üretimlere 2022 yılı içerisinde başlanmıştır.

Projeyi Yürüten Birim