Tapu Arşiv Bilgi Sistemi (TARBİS)

TARBİS

 

TARBİS 

(TAPU ARŞİV BİLGİ SİSTEMİ)

Kurumumuzdaki tarihi değere sahip belgelerin yıpranmasını önlemek, uzun yıllar yaşatılmasını ve kullanılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen TARBİS projesiyle, Arşiv Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan arşiv belgeleri dijitalleştirilerek bilgiye erişim hızlı ve kolay hale getirilmiştir.

TARBİS Projesiyle;

Tarihi değere sahip olan bu belgelerin mikrofilm ve dijital kopyaları alınarak asırlarca daha yaşatılması amaçlanmıştır.

Belgelerin asılları yerine dijital kopyaları üzerinde çalışmak mümkün hale gelmiş, yıpranmaların önüne geçilmiş, bilgiye erişim hızlanmış ve kolaylaşmıştır.

Diğer kurumlarla yapılan bilgi ve belge paylaşımı sayısal ortamda sağlanmakta, raporlama fonksiyonları sayesinde istatistiki bilgilere daha kolay ulaşılmaktadır.

Çalışmalar, sayısal ortamdaki veriler üzerinden yürütüldüğünden, personel sağlıksız çalışma ortamından ve çeşitli olumsuzluklardan etkilenmemektedir.

Güncel gelişmeler doğrultusunda proje geliştirme çalışmaları halen devam etmektedir.

Projeyi Yürüten Birim