Projeler

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)
TAKBİS NEDİR? Ülke genelinde mülkiyet bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılıp her türlü sorgulamanın yapılabilmesini amaçlayan en temel e-devlet projelerinden birisidir.
Görüntüle
3 Boyutlu Bilgi Sistemi
TKGM, 1924'ten bu güne kadar yaklaşık 58,5 milyon parselin ölçümünü tamamlayarak 2 boyutlu kadastrosunu tamamladı...
Görüntüle
Askı İlanı Sorgulama (e-ilan)
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen,İlk Tesis Kadastrosu, 22-a Yenileme Kadastrosu, Sayısallaştırma...
Görüntüle
Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS)
Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) sayısal olarak kadastro müdürlüklerinin yerel bilgisayarlarında yer alan .cad tabanlı verilerin merkezi bir sistem üzerinde...
Görüntüle
Tapu Arşiv Bilgi Sistemi (TARBİS)
TARBİS Projesiyle; Tarihi değere sahip olan bu belgelerin mikrofilm ve dijital kopyaları alınarak asırlarca daha yaşatılması amaçlanmıştır.
Görüntüle
TUSAGA-Aktif (Cors-Tr)
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Harita Genel Müdürlüğü’nce imzalanan "TUSAGA-Aktif Sisteminin Ortak İşletilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü" kapsamında...
Görüntüle
2/B Kadastrosu
Orman Sınırları Dışına Çıkarılan (2/B) Sahaların Kadastrosunun Yapılmasına Yönelik Çalışmalar...
Görüntüle
Harita Bilgi Bankası
Harita Bilgi Bankası (HBB), Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim yönetmeliği, Ülke kaynaklarının uygun kullanımı ve tekrarlı üretimin önlenmesi...
Görüntüle
Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi (TKMP)
Mevcut Tapu-Kadastro bilgilerinin, Kadastro Kanununda öngörüldüğü gibi Mekansal Bilgi Sistemlerinin Altlığını Oluşturacak şekilde ve yapıda güncellemek...
Görüntüle
Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi Ek Finansmanı (TKMP EF)
Kadastro haritalarının sayısal kadastro ve tapu bilgilerini desteklemek üzere yenilenmesi ve güncellenmesi...
Görüntüle
Tesis Kadastrosunun Bitirilme Projesi
2003 öncesinde ülke genelinde yılda ortalama 350 birimin kadastrosunu yaparken, 2004 den itibaren özel sektörden de hizmet almak suretiyle yıllık ortalama 1250 birimde kadastro çalışması yapılmıştır...
Görüntüle
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS)
Ulusal düzeyde teknolojik gelişmelere ve INSPIRE Direktifine uygun Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısı kurulmasını (Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi-TUCBS), Kamu kurum ve kuruluşlarının...
Görüntüle
KKTC Kadastro Yenileme Projesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, 16.12.2011 tarihli Oluru ile, 06.10.2010 tarihli “KKTC’de yapılacak Tapu ve Kadastro Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü” ...
Görüntüle
Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi (SKGP)
“Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi” ile vatandaş memnuniyetini ön planda tutan, etik değerlere bağlı, kaliteli ve hızlı hizmet anlayışının kurumsal yapıya eklenerek sürekliliğin sağlanması beklenmektedir...
Görüntüle
Türkiye de Yabancıların Taşınmaz Edinimi ve Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi
Yabancı İşler Dairesi Başkanlığınca izlenen ve alanında ilk olma özelliği taşıyan, AB müzakereleri çerçevesinde...
Görüntüle