KKTC Kadastro Yenileme Projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, 16.12.2011 tarihli Oluru ile, 06.10.2010 tarihli “KKTC’de yapılacak Tapu ve Kadastro Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü”  kapsamındaki işlerden Ortofoto üretimi Harita Dairesi Başkanlığına, Yenileme çalışmaları ve diğer faaliyetler ise Kadastro Dairesi Başkanlığına devredilmiştir.

11-16 Mart 2012 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüzden görevlendirilen ekip tarafından KKTC’de ilgili kurumlarla toplantılar yapılmış ve bu toplantıların sonucunda, Kadastro Dairesi Başkanlığı tarafından KKTC’de yapılacak yenileme çalışmaları ile ilgili ihale süreci başlatılmıştır.

Genel Müdürlüğümüz ile KKTC Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler ve ortak çalışmalar sonucunda yenileme ihalesine ilişkin özel teknik şartname hazırlanmıştır.

KKTC de yapılacak Kadastro Yenileme işlerine ilişkin olarak ihale çalışmaları 2012-2017 yılları arasında üç etap halinde Kadastro Dairesi Başkanlığınca yapılmış ve KKTC nin tamamında toplam 227 birimde (505.333 parsel) kadastro yenileme çalışmaları yapılmıştır. Bu güne kadar 259.158 parselde çalışmalar tamamlanmıştır. Geri kalan çalışmaların 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

Projeyi Yürüten Birim