Tarihçe

Başkanlığımız, 1924 yılında kurulan Tapu Umum Müdürlüğü Teşkilatı bünyesine 1925 yılında 658 sayılı Kanunla kadastro birimi adıyla kurulmuş,

29.05.1936 tarih ve 2997 sayılı Mülga Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki Kanunla Kadastro Müdürlüğü adını aldığı,

29.05.1976 yılından itibaren de Kadastro Dairesi Başkanlığı olarak hizmet vermeye devam etmektedir.