Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi (SKGP)

A-PROJEYLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

         Projenin Adı : Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi

         Projenin Başlama Tarihi : 30.03.2009

B-PROJENİN KAPSAMI

 1. Mevcut Durum Analizi
 2. PEST ve SWOT Analizi
 3. Anket Çalışmaları
 4. Temel Kalite Eğitimleri
 5. Dokümantasyon Eğitimleri
 6. Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme ve Sertifikasyon Çalışmaları  (TS EN ISO 9001:2008)
 7. Süreç Yönetim Sisteminin Kurulması
 8. İş Tanımları, İş Akış Şemaları, Birim Talimatlarının Hazırlanması
 9. Paydaş Toplantısı, Paydaşların Katılımı ile Ortak Akıl Yönetimi
 10. Kurum Bünyesinde Çekirdek Eğitici Kadro Oluşturulması
 11. İyileştirme Takımları ve Kalite Çemberleri Oluşturulması
 12. Kurumsal Logo Revizyonu ve Kurumsal Kimlik Çalışması

C-PROJENİN AMACI

 • Kurumumuzun; çalışma veriminin artırılması ve yönetim etkinliği ile sürekli kurumsal gelişimin sağlanması,
 • Kurumda başlatılmış olan, gelişim ve yeniden yapılanma çalışmalarının desteklenmesi, bütünselleştirilmesi,
 • Projenin kurum çalışanlarına yayılımının ve sürdürülebilirliğinin sağlanması,
 • Öncelikli stratejilerin belirlenmesi,
 • Eylem planlarının hazırlanması ve uygulanması,
 • Gerekli iyileştirmelerin yapılmasına katkı sağlanması,
 • Kalite kayıtlarına ait standart dokümantasyonun oluşturulması,
 • Proje kapsamında personelin gerekli eğitimleri alması,
 • Kurum bünyesinde TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin kurulması, yürütülmesi ve belgelendirilmesi.

D-PROJENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENEL BİLGİ

Projeye ilişkin pilot uygulamanın devamında ise SKGP kapsamında personelimizin tamamına kalite eğitimleri verilerek “kalite bilinci” oluşturulmaya çalışılmıştır. Tüm birimlerimizin sistemle tanışmış olması, bir diğer ifadeyle kalite bilincinin tüm personelimizce benimsenmesi ile modern yönetim anlayışı oluşturulmuş ve iş verimliliği arttırılmıştır.

“Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi” ile vatandaş memnuniyetini ön planda tutan, etik değerlere bağlı, kaliteli ve hızlı hizmet anlayışının kurumsal yapıya eklenerek sürekliliğin sağlanması beklenmektedir.

Yüksek Seviyeli Yapı bilinciyle Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülmekte olan Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında Kurumumuz merkez ve taşra birimlerinde TS EN ISO 9001 Standardına göre kurulmuş olan Kalite Yönetim Sistemi ile kurumumuzun çalışma verimi, yönetim etkinliği ile sürekli kurumsal gelişimin sağlanması, gelişim, inovasyon, etik değerler ve yeniden yapılanma çalışmalarının desteklenmesi, bütünselleştirilmesi, kurum çalışanlarına yayılımının ve sürdürülebilirliği ile gerekli iyileştirmelerin yapılmasına katkı sağlanması ve Kurumsal hedeflerimize uygun olarak Kalite Yönetim Sisteminin kalifikasyonunun sağlanması amaçlanmıştır.

Kurumumuz bünyesinde TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin kurulması, yürütülmesi ve belgelendirilmesi amacına yönelik olarak 2009 yılında başlatılan Sürekli Kurumsal Gelişim Projesinin, Türkiye genelinde merkez ve taşra birimlerimizin tamamına yaygınlaştırma ve geliştirme çalışmaları kapsamında;

 • 2010 yılında 17 birim,
 • 2011 yılında 242 birim,
 • 2012 yılında 450 birim,
 • 2013 yılında 364 birim, olmak üzere (1073) tüm birimlerimiz denetim sürecini başarıyla geçerek KYS ve IQNET belgesi almıştır.
 • 2014 yılında 1. gözetim denetimini (1073) tüm birimleri ile başarıyla,
 • 2015 yılında 2. gözetim denetimini (1086) tüm birimleri ile başarıyla,
 • 2016 yılında Belge Yenileme denetimini (1086) tüm birimleri ile başarıyla,
 • 2017 yılında 1. gözetim denetimini (1086) tüm birimleri ile başarıyla geçerek KYS ve IQNET belgesi alınmıştır.

Proje ile öneri sistemi oluşturularak personelimizin kurum vizyon ve misyonuna fayda sağlayabilecek projeleri hazırlaması teşvik edilerek yönetişim kavramı uygulamaya konulmuştur.

Bu çalışmalar neticesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tüm kamu kurumları içerisinde vatandaş memnuniyeti odaklı hizmet sunumunu benimsemek suretiyle en fazla birimini Kalite Yönetim Sistemine dahil eden kamu kurumu olmanın haklı gururunu taşımaktadır. KYS ve IQNET Belgelerinin kullanımı, kurumumuzda sürekli iyileştirme mekanizmasını çalıştırarak disiplin kazandırmaktadır. Ancak belgenin alınması kusursuzluğu başardığımız anlamına gelmemekle birlikte her problemin iyileştirilmesi fırsatı olarak bir daha tekrarlanmamasını sağlayarak çözüm sunmaktadır. Kurumumuza sektöründe ayırt edici bir nitelik kazandırmış olan bu belgenin alınması sürecinde tüm çalışanlarımız aktif olarak katkı sağlamışlardır. Sürdürülebilir başarıyı yönetmek için kılavuz niteliğinde olan TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sitemi Standardı daha dikkatli bir odaklanma sağlayarak kurumumuzun performansının optimum bir hale getirilmesinde rol almıştır.