Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi (SKGP)

PROJENİN ADI: SÜREKLİ KURUMSAL GELİŞİM PROJESİ (SKGP)

PROJENİN BAŞLANGIÇ TARİHİ: 30.03.2009

PROJENİN ÇIKIŞ NOKTASI:

“Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi” ile vatandaş memnuniyetini ön planda tutan, etik değerlere bağlı, kaliteli ve hızlı hizmet anlayışının kurumsal yapıya eklenerek sürekliliğin sağlanması beklenmektedir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülmekte olan Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında Kurumumuz merkez ve taşra birimlerinde TS EN ISO 9001 Standardına göre kurulmuş olan Kalite Yönetim Sistemi ile kurumumuzun çalışma verimi, yönetim etkinliği ile sürekli kurumsal gelişimin sağlanması, gelişim, inovasyon, etik değerler ve yeniden yapılanma çalışmalarının desteklenmesi, bütünselleştirilmesi, kurum çalışanlarına yayılımının ve sürdürülebilirliği ile gerekli iyileştirmelerin yapılmasına katkı sağlanması ve Kurumsal hedeflerimize uygun olarak Kalite Yönetim Sisteminin kalifikasyonunun sağlanması amaçlanmıştır.

Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında Kurumumuz merkez ve taşra birimlerinde TS EN ISO 9001:2015 versiyonu standardına göre kurulmuş olan Kalite Yönetim Sisteminin; uygunluğunun, yeterliliğinin, etkinliğinin ve devamlılığının sağlanması, eksikliklerin, uygunsuzlukların tespit edilerek giderilmesi, kurulmuş olan Kalite Yönetim Sisteminin hedeflere ulaşmada yeterli olup olmadığının takibi uyumunda sistem yeterliliğinin sağlanmasıdır.

Kalite Yönetim Sisteminin TS EN ISO 9001:2015 Standardı uyumunda istenilen teknik özelliklere uygun olarak çalıştığının dokümante edilmiş bilgi olarak kanıtlanmasıdır.

 

PROJENİN ÇIKIŞ HEDEFLERİ:

 • Kurumumuzun; çalışma veriminin artırılması ve yönetim etkinliği ile sürekli kurumsal gelişimin sağlanması,

 • Kurumda başlatılmış olan, gelişim ve yeniden yapılanma çalışmalarının desteklenmesi, bütünselleştirilmesi,

 • Projenin kurum çalışanlarına yayılımının ve sürdürülebilirliğinin sağlanması,

 • Öncelikli stratejilerin belirlenmesi,

 • Eylem planlarının hazırlanması ve uygulanması,

 • Gerekli iyileştirmelerin yapılmasına katkı sağlanması,

 • Kalite kayıtlarına ait standart dokümantasyonun oluşturulması,

 • Proje kapsamında personelin gerekli eğitimleri alması,

 • Kurum bünyesinde TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin kurulması, yürütülmesi ve belgelendirilmesi.

TKGM Stratejik Planında stratejik amaç ve hedefler belirlenmiş olup, bu stratejik amaç ve hedefler Kalite Yönetim Sistemi amaç ve hedefleri olarak kabul edilmiştir.

Kalite amaçları;

 • Kalite Politikasıyla uyumlu,

 • Uygulanabilir,

 • Ölçülebilir,
 • İzlenebilir,
 • Güncellenebilir,
 • Müşteri memnuniyetini arttırmaya uygun,

Dokümante edilmiş bilgi olarak muhafaza edilmekte ve duyurulmaktadır.

PROJENİN AŞAMALARI:

 1. Mevcut Durum Analizi
 2. PEST ve SWOT Analizi
 3. Anket Çalışmaları
 4. Temel Kalite Eğitimleri
 5. Dokümantasyon Eğitimleri
 6. Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme ve Sertifikasyon Çalışmaları (TS EN ISO 9001:2008)
 7. Süreç Yönetim Sisteminin Kurulması
 8. İş Tanımları, İş Akış Şemaları, Birim Talimatlarının Hazırlanması
 9. Paydaş Toplantısı, Paydaşların Katılımı ile Ortak Akıl Yönetimi
 10. Kurum Bünyesinde Çekirdek Eğitici Kadro Oluşturulması
 11. İyileştirme Takımları ve Kalite Çemberleri Oluşturulması
 12. Kurumsal Logo Revizyonu ve Kurumsal Kimlik Çalışması

PROJEYE İLİŞKİN İSTATİSTİKLER:

 • Çalışan Memnuniyeti Anket Analizi E-Anket
 • Vatandaş Memnuniyeti E-Anket (E-Devlet)
 • Öneri Değerlendirme Sistemi
 • Kalite Yönetim Sistemi Proses/Süreç Takip Çizelgesi
 • Performans Raporları

 

PROJEYE İLİŞKİN EN ÖNEMLİ ÖZELLİK:

Projeye ilişkin pilot uygulamanın devamında ise SKGP kapsamında personelimizin tamamına kalite eğitimleri verilerek “kalite bilinci” oluşturulmaya çalışılmıştır. Tüm birimlerimizin sistemle tanışmış olması, bir diğer ifadeyle kalite bilincinin tüm personelimizce benimsenmesi ile modern yönetim anlayışı oluşturulmuş ve iş verimliliği arttırılmıştır.

Kurumumuz bünyesinde TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin kurulması, yürütülmesi ve belgelendirilmesi amacına yönelik olarak 2009 yılında başlatılan Sürekli Kurumsal Gelişim Projesinin, Türkiye genelinde merkez ve taşra birimlerimizin tamamına yaygınlaştırma ve geliştirme çalışmaları kapsamında;

 

 • 2010 yılında 17 birimimiz, KYS ve IQNET belgesi almıştır. 19.04.2010 1.Belgelendirme Tetkiki.
 • 2011 yılında 242 birim, 12.09.2011
 • 2012 yılında 450 birim, 29.10.2012
 • 2013 yılında 364 birim, olmak üzere 1073 birimimiz KYS ve IQNET belgesi almıştır. 06.05.2013 2. Belgelendirme Tetkiki.
 • 2014 yılında 1. gözetim denetimini (1073) tüm birimleri ile başarıyla geçmiştir. 17-19/06/2014
 • 2015 yılında 2. gözetim denetimini (1086) tüm birimleri ile başarıyla geçmiştir. 20-22/05/2015
 • 2016 yılında 1086 birimimiz KYS ve IQNET belgesi almıştır. 03-06/05/2016 3. Belgelendirme Tetkiki.
 • 2017 yılında 1. Gözetim Tetkiki (1086) tüm birimleri ile başarıyla geçmiştir. 8-12/05/2017
 • 2018 yılında 2. Gözetim ve Geçiş Tetkiki (1088) tüm birimleri ile başarıyla geçmiştir. 10-14/09/2018
 • 2019 yılında 1090 birimimiz KYS ve IQNET belgesi almıştır.  24-28/06/2019 4. Belgelendirme Tetkiki
 • 2020 yılında 1090 birim ile 1.Gözetim Tetkiki tüm birimleri ile başarıyla geçmiştir. 08-12.06.2020
 • 2021 yılında 1091 birim ile 2.Gözetim Tetkiki tüm birimleri ile başarıyla geçmiştir. 21-25.06.2021
 • 2022 yılında 1091 birimimiz KYS ve IQNET belgesi almıştır. 19-22/04/2022 5. Belgelendirme Tetkiki
 • 2023 yılında 1091 birimimiz ile 1. Gözetim Tetkiki tüm birimleri ile başarıyla geçmiştir. 04-07/07/2023

 

Proje ile öneri sistemi oluşturularak personelimizin kurum vizyon ve misyonuna fayda sağlayabilecek projeleri hazırlaması teşvik edilerek yönetişim kavramı uygulamaya konulmuştur.

Bu çalışmalar neticesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tüm kamu kurumları içerisinde vatandaş memnuniyeti odaklı hizmet sunumunu benimsemek suretiyle en fazla birimini Kalite Yönetim Sistemine dahil eden kamu kurumu olmanın haklı gururunu taşımaktadır. KYS ve IQNET Belgelerinin kullanımı, kurumumuzda sürekli iyileştirme mekanizmasını çalıştırarak disiplin kazandırmaktadır. Ancak belgenin alınması kusursuzluğu başardığımız anlamına gelmemekle birlikte her problemin iyileştirilmesi fırsatı olarak bir daha tekrarlanmamasını sağlayarak çözüm sunmaktadır. Kurumumuza sektöründe ayırt edici bir nitelik kazandırmış olan bu belgenin alınması sürecinde tüm çalışanlarımız aktif olarak katkı sağlamışlardır. Sürdürülebilir başarıyı yönetmek için kılavuz niteliğinde olan TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sitemi Standardı daha dikkatli bir odaklanma sağlayarak kurumumuzun performansının optimum bir hale getirilmesinde rol almıştır.