Tesis Kadastrosunun Bitirilme Projesi

Cumhuriyetin kurulduğu yıldan itibaren 2003 yılına kadar 38.783 birimin kadastrosu tamamlanmıştır.

2003 öncesinde ülke genelinde yılda ortalama 350 birimin kadastrosunu yaparken, 2004 den itibaren özel sektörden de hizmet almak suretiyle yıllık ortalama 1250 birimde kadastro çalışması yapılmıştır.

Kadastrosunun Bitirilmesi Projesi sonucu maliyetler düşerken sayısal formatta, bilgi sistemlerine uygun daha kaliteli ve verimli sonuçlar elde edilerek kısa bir zaman diliminde, Türkiye genelinde 52.049 birimin 51.781’inde kadastro çalışmaları tamamen bitirilmiş, 20 adedinde çalışmalar tamamlanma aşamasına gelmiş ve geriye yerel sorunları olan 248 birim kalmıştır. Bu sorunlar; güvenlik, orman, sınır ihtilafı vb. sorunlardır.

Proje ile birlikte, son on yılda özel sektörden de hizmet satın almak suretiyle; 12.998 birimin kadastrosu tamamlanmış ve ülke tesis kadastrosunda son noktaya gelinmiştir.

Bugün itibariyle,  yaklaşık 15.000.000 parselin kadastro çalışmaları tamamlanarak sonuç bilgileri Tapu Müdürlüklerine devredilmiş ve vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur.

Tesis Kadastrosunun Tamamlanması Projesi mülkiyetin belirlenmesini sağlayarak; ihtilafların giderilmesine, devlete ve vatandaşa ait gayrimenkul envanterlerinin elde edilmesine, vergi kayıplarının önlenmesine, düzenli kentleşmeye, yatırım ortamının iyileştirilmesine, AB sürecinde işleyen bir arazi kayıt sisteminin oluşturulmasına, e-devletin mekânsal bilgi sistemleri altlığının oluşturulması çalışmalarına katkı sağlamıştır.

Projeyi Yürüten Birim