Çalıştay 1. Gün

1. GÜN

OTURUM 1
GAYRİMENKUL DEĞERLEME SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI

~TKMP Kapsamında Gayrimenkul Değerleme Çalışmaları ve Sonuçları
Güngör GÜZEL / TKGM

~Doğu ve Merkez Asya Bölgesinde Taşınmaz Değerleme ve
Vergilendirme
Richard GROVER / Dünya Bankası - FAO

~ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞTURULMASI
(Başkan, Raportör ve Üyelerin Belirlenmesi)

OTURUM 2
KALKINMA PLANI ve PROGRAMLAR IŞIĞINDA GAYRİMENKUL DEĞERLEME - İHTİYAÇLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

~Yerel Yönetimler İçin Emlak Vergi Gelirlerinin Önemi, Değerleme Kaynaklı Sorunlar ve Gereksinimler
Hayrettin GÜNGÖR / Türkiye Belediyeler Birliği

~Gayrimenkule Dayalı Vergilerde Değerleme Kaynaklı Sorunlar ve Gereksinimler
Sadık DEMİRBAŞ / Gelir İdaresi Başkanlığı

~Sermaye Piyasası Kanunu Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme
Uğur YAYLAÖNÜ / Sermaye Piyasası Kurulu

~Toprak Koruma Kanunu Gereği Gayrimenkul Değerleme Sistemi İhtiyacı, Pilot Projeler ve Sistem Önerileri
Dr. Metin TÜRKER / Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

~Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Mezunlarının Gayrimenkul Değerleme Sistemindeki Yeri, Değerleme Uzmanlarının Eğitimi ve Akreditasyon Çalışmalarının Etkileri
Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ / Ankara Üniversitesi