Araştırma Raporları

Müfettişlerce yapılan araştırma çalışmalarına ilişkin raporlar

Ek Boyut
TAKBİS'in Riskleri, Sorunları (Müf. Yrd. N. İhsan SARI) 6.95 MB
Kamu Yönetiminde Denetim Hizmetleri (Müf. Yrd. Aylin ERDEM) 2.91 MB
Mortgage Sistemi (Müf. Yrd. Caner AKKAYA) 758 KB
Tapu Sicilinin Aleniyeti (Müf. Yrd. Tülin KILIÇ) 605.5 KB
e-Devlet Projesi (Müf. Yrd. Barkın POLAT) 373.5 KB
Performans Yönetim Sistemi ve Denetimi (Müf. Yrd. Cesur UZOĞLU) 750.5 KB
Memur Suçları ve Soruşturma Usulleri (Müf. Yrd. Nur GÜVENÇ) 340.7 KB
Bilgi sistemleri Denetimi: e-Teftiş (Müf. Yrd. İlker ÇOBANOĞULLARI) 4.51 MB
Proje Yönetimi ve Denetimi(Müf. Yrd. Enes KAŞAK) 6.9 MB
TKGM Harcamaları ve Riskleri (Müf. Yrd. M. Sait BAYTAK) 1.76 MB
TKGM Örgütlenme Yapısı (Müf. Yrd. O. Beraat ÇETİN) 276.5 KB
Yolsuzlukla ve Suiistimallerle Mücadele (Müf. Yrd. E. Sıddık SEYHAN) 5.74 MB
Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama (Müf. Yrd. Ramazan ÇELİK) 776 KB
LİHKAB Hizmetleri ve Denetimleri (Müf. Yrd. M. Fatih GÜRBÜZ) 2.24 MB
Kadastro Hizmetlerinin Riskleri, Sorunları (Müf. Yrd. E. Işıl KÜSÜLÜ) 1.25 MB
Hukuk Sistemimizde Memur Soruşturma ve Yargılaması, Diğer Ülke Örnekleri ve Karşılaştırması (Müf Yrd. Üsame KULA) 1.57 MB
İmar Mevzuatı. İdaremizi İlgilendiren Yönleri. İmar Uygulamaları (Müf Yrd. Hasan YILDIZ) 1.23 MB
Tapu Müdürlüklerinin İş ve Hizmetleriyle Yönetim Organizasyonunun İyileştirilmesi (Müf Yrd. Bilge CİVELEK) 1.72 MB
Ülkemizde Yabancıların Gayrimenkul Edinimi, Diğer Ülke Örnekleri Ve Karşılaştırılması (Müf Yrd. Fatih ŞENKARDEŞLER) 1.01 MB
Orman ve 2/B Kadastrosu, Ülkemizin Kadastro Durumu ve Çok Amaçlı Kadastro (Müf Yrd. Zarif ŞAN) 1.38 MB
Kadastro Müdürlüklerinin İş Ve Hizmetleri İle Yönetim Organizasyonunun İyileştirilmesi, (Müf Yrd. Abdulsamet TÜTÜNCÜ) 1.27 MB
Tapulama Ve Kadastro Çalışmalarında Tescil Harici Kalan Yerlerin Tescili Ve Ekonomiye Kazandırılması (Müf Yrd. Talha KOÇPINAR) 2.08 MB
Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlar, Devletin Kusursuz Sorumluluğu, Memurların Sorumluluğu (Müf Yrd. Oğuzhan ULUTEPE) 1.21 MB
Kadastronun Güncellenmesi, Yenilenmesi ve 22a Uygulamaları, Uygulamadaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Müf Yrd. Hasan ŞAHİN) 1.22 MB
Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Sistemi Mali Yönetim Sistemi Ve Harcamalarda Suistimal..(Müf Yrd. Selahattin SÖZEN) 1007.22 KB
Yeni Kamu Yönetimi Ve Kamuda Değişen Denetim Anlayışı Yeni Denetim Anlayışı İçinde Teftiş Kurullarında... (Müf Yrd. Murat AKSU) 1.56 MB
Coğrafi Bilgi Sistemleri, Tapu ve Kadastro Bilgilerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri... (Müf Yrd. Mesude KESER AKDENİZ) 6.44 MB
Kadastro Pafta Ve Verilerinin Elektronik Ortama Aktarılması, Kadastro Verilerinin TAKBİS’e Entegresi. (Müf Yrd. Furkan GAZEL) 4.75 MB
Arazi Yönetim Sistemi, Arazi Toplulaştırması ve Tapu Kadastro İlişkisi (Müf Yrd. Yusuf CİHAN) 1.97 MB
Kentleşme, Kentsel Dönüşüm ve Tapu-Kadastro İlişkisi (Müf Yrd. Halit Burak DEMİRTAŞ) 1.81 MB
TUSAGA AKTİF Sistemi, Sistemin Harita Sektöründeki Yeri ve Önemi, Sistemin Sürdürülebilirliği..(Müf Yrd. Hasan Hüseyin YOZGATLI) 2.94 MB
Sahtecilik Suçları, Tapu ve Kadastroda Karşılaşılan Sahtecilik Türleri...(Müf Yrd. Uğur ÖZCAN) 3.29 MB