Tarihçe

İlk defa 1908 tarihli Vilâyet-i Şâhâne ve Defter-i Hâkânî İdarelerinin Tenkisat ve Teşkilatına ve Memurin ve Müsdahdemin Veza’ifine dair Nizamnamenin 7 nci maddesi gereğince; Defter-i Hâkânî Müdür, Memur ve Kâtipleri Hakkında tahkikat yapmak ve işlemlerin sürekli denetimini sağlamak üzere kurulmuştur.

Teftiş Kurulu Başkanlığı yüz yılı aşkın bir geçmişe sahiptir. Ülkemizin en eski ve en köklü Teftiş Kurullarından birisi olan Başkanlık, Cumhuriyet sonrasındaki teşkilat yasalarında Teftiş Heyeti, Teftiş Heyeti Reisliği ve Teftiş Kurulu Başkanlığı gibi isimlerle yer almıştır.

BAŞKANLARIMIZ

Cumhuriyetten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığında toplam 15 Başkan görev yapmıştır.

Ahmet Sırrı KAVAKLI 
(14.09.1925-28.01.1928) 
(02.10.1940 - 13.07.1942)

İbrahim Hakkı ERBİLEN 
(01.02.1928 - 03.08.1939)

Ali Agah BİLGİNALP 
(27.11.1939 - 01.10.1940) 
(03.05.1944 - 20.05.1947)

Sıtkı Necmettin YURDAL 
(01.09.1942 - 02.05.1944)
    

Vehbi ORAL 
(20.06.1947 - 28.02.1952)

Emin Cevdet AKSOY 
(09.09.1953 - 24.06.1957)

Hüseyin Sanmaz KİPER 
(29.11.1958 - 04.03.1977)

Hüseyin Ekrem AYDEMİR 
(31.05.1978 - 01.05.1981)

    

Hamit AKSOY 
(06.07.1981 - 06.04.1987)

Harun Bengü KOVALAK 
(13.05.1987 - 20.07.1992)

Şükrü ÖZEL 
(21.09.1993 - 03.10.1995)

Ahmet Hayati KILIÇKAYA 
(14.12.1995 - 28.07.1997) 
(29.05.1998 - 22.01.2003)

    
 

Hüseyin KAVLAK 
(28.07.1997 - 29.05.1998) 
(22.01.2003 - 19.07.2010)

Yener KARATAŞ 
(02.08.2010 - 20.10.2014) 
(07.12.2015 - 04.03.2018)

Metin BEYAZ 
(05.03.2018 - 07.09.2020)