Şube Müdürlükleri / Birimler

Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğü
    - Bilgi işlem, evrak ve arşiv servisi,
    - Plan-program hazırlama, denetim raporlarını değerlendirme ve izleme servisi,
    - İnceleme, ön inceleme, soruşturma raporlarını değerlendirme ve izleme servisi,
    - İdari işler, personel ve muhasebe servisi.