Misyon Vizyon

Teftiş Kurulu Başkanlığının Misyonu:

     Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak ve teftiş, inceleme, ön inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yapmaktır.

 

Teftiş Kurulu Başkanlığının Vizyonu:

     Yönetimin bir unsuru olan denetimde; modern yöntem ve teknikler kullanarak, tapu ve kadastro hizmetlerinin yerine getirilmesinde yakınma ve şikâyetleri en aza indirmek, teftiş hizmetleri ile tapu kadastro hizmetlerinin iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, tapu ve kadastro yönetiminin ve hizmetlerinin kalitesini artırmak, yaptığımız çalışmalar ve hizmetler ile mesleki bilgi ve etik değerlerler bakımdan örnek alınan ve kamu kurumları içinde değişimci, gelişimci, öncü  ve lider bir Teftiş Kurulu Başkanlığı olmak.