Genel Talimatlar

>> KADASTRO

(03.08.2019) Kadastro Sırasında veya Sonrasında Yapılan İşlemlerle Geometrik Durumları Kesinleşmiş Olan Taşınmazlarda Ölçü, Sınırlandırma, Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Hataların Düzeltilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(14.03.2018) Tapu Dağıtımı ve Tespit Harici Yerlerin Tesciline İlişkin Envanter Bilgileri 

(05.10.2017) Üretilecek Harita ve Planlarda Kareler Ağı Oluşturulması 

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanun Uygulamaları

2017/3 Sayılı Arşiv Genelgesi 

(19.11.2014)  5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu İle İlgili Duyuru 

(06.09.2011) Kalibrasyon İşlemleri Hakkında Talimat

 

>> ORMAN - 2B

2/B Güncelleme Çalışmaları 

(17.11.2016)  Orman Kadastrosu Çizelgelerinin Fiziksel Olarak Merkeze Gönderilmemesi

(02.06.2016)  Özel Orman

(10.03.2016) Orman Kadastro Çalışmalarına Ait Bilgilerin Son Haliyle Merkeze Gönderilmesi

(31.07.2015) İhaleli Orman Kadastrosu Çalışmalarında Geçici 8. Madde Uygulaması 

(31.07.2015) Orman Kadastrosunda İdari Sınırın Belirlenmesi 

(09.12.2013) Belirtme Terkini

(16.07.2013) 2/B Alanları

(03.05.2013) Hisseli Parsellerde 3402 Ek 4 Uygulamaları 

 

>> GÜNCELLEME-SAYISALLAŞTIRMA

(26.09.2016) Uygulama Raporunun Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar 1 

(26.09.2016) Uygulama Raporunun Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar 2 

(29.05.2009) Tapudaki Yapısal Hatalar Hakkında MİK192 Nolu Karar 

(04.03.2009) Tescil Harici Alanlara İlişkin MİK185 Nolu Karar  

(11.01.2008)  22A Uygulaması Yapılacak Birimler 

22-a Dokümanları

 

>> İHALE

(30.05.2018) Süre Uzatım Talepleri

(08.12.2009) Miktar Fazlalıkları Hakkında MİK 200 Nolu Karar

İhale Dokümanları

TKMP-EF Proje Uygulama Talimatı 2019

İhaleli İşlerde İşçi ve Bilirkişi Ücretleri

 

>> MEGSİS

MEGSİS Başvuru, E- Ödeme ve Fen Kayıt Modüllerinin Kullanımı

Parsel Envanter Modülü Kullanma Talimatı

 

>> İDARİ VE MALİ İŞLER

(2018/5) Sayılı Genelge Uygulamaları

(09.02.2012) Harcırah

(05.01.2009) Yetki verilmesi Hakkında Talimat

(21.02.2006) Kadastro Teknisyeni Yetki Verilmesi

(23.03.1992) Hizmet Otosuyla Merkeze Gelişlerde Uyulması Gereken Hususlar