YGG

YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülen Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında, Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilatında uygulanan TS EN ISO 9001:2015 standartlarına uygun Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin takip edilmesi, kalite politikası ve kalite hedeflerine ulaşmadaki yeterliliğinin değerlendirilmesi amacıyla, "Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme Prosedürü" gereğince her yıl en az bir defa olmak üzere ve iç tetkikler tamamlandıktan sonra bir ay içerisinde yapılması gereken; "Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme Toplantısı"  TKGM Üst Yönetimi katılımlarıyla  gerçekleştirilmektedir.