VERİ HAZIRLAMA KONTRO İŞLETMENİ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ ALDIĞI KINAMA CEZASININ İPTALİ İÇİN AÇTIĞI DAVANIN REDDİ KARARI