Misyon ve Vizyon

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün muhakemat hizmetlerini Genel Müdürlüğümüzün menfaatlerini koruyacak şekilde usul ekonomisine uygun olarak takip etmek ve sonlandırmak.Hukuk Danışmanlığı kapsamında; gerek taşra gerek merkez teşkilatından Müşavirliğe intikal ettirilen mütalaa isteklerini ivedi bir şekilde karşılamak.