LİHKAB BÜROLARININ FAALİYETİNİN DURDURULMASINA DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN REDDİ KARARI.