İNTİFA HAKKI TESİSİ YOLUNDAKİ BAŞVURUNUN REDDİNE DAİR İDAREMİZ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN REDDİ KARARI.