DAVACININ YAPILAN SORUŞTURMA SONUCU 657 SAYILI KANUNUN 76.MADDESİ GEREĞİNCE BAŞKA BİR MÜDÜRLÜĞE ATANMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVADA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİ KARARINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN REDDİ KARARI