DAVACININ TESCİL İŞLEMLERİ YAPILAMAYAN TAŞINMAZA BU SÜRE BOYUNCA YAPTIĞI MASRAFLARIN TARAFINA ÖDENMESİ İÇİN AÇTIĞI DAVANIN REDDİ KARARI