DAVACININ TAŞINMAZININ YÜZÖLÇÜMÜNÜN MİKTAR TASHİHİ YAPILARAK DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ VE ESKİ HALİNE DÖNDÜRÜLMESİ İÇİN AÇMIŞ OLDUĞU DAVANIN REDDİ KARARI