DAVACININ SORUŞTURMA SONUCU YAPILAN ATANMASININ İPTALİ İÇİN AÇTIĞI DAVANIN REDDİ KARARI.