DAVACININ GÖREVDE YÜKSELME KURS VE SINAVINA KATILMAK İSTEMİYLE YAPTIĞI BAŞVURUNUN REDDİNE VE İDARENİN İŞLEMİNİN İPTALİNE İLİŞKİN KISMININ REDDİNE DAİR KARARI