DAVACININ 657 SAYILI DMK'NUN 125/ E-G MADDESİ UYARINCA DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARILMA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA İLİŞKİN YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNUN KARARININ İPTALİ İÇİN AÇMIŞ OLDUĞU DAVANIN REDDİ KARARI