DAVACININ 3194 SAYILI YASANIN 18. MADDESİ GEREĞİNCE İMAR UYGULAMASI YAPILAN TAŞINMAZININ MAHKEME KARARI İLE İPTAL EDİLMESİ VE GEÇERLİ BİR İMAR UYGULAMASI KALMAMASI NEDENİYLE,İŞLEMİN ESKİ HALİNE GETİRİLMESİ NEDENİYLE DAVA KONUSUNUN KALMAMASI KARARI