DAVACININ 2010 YILI SİCİL NOTUNUN OLUMSUZ OLMASI NEDENİYLE YAPILAN İŞLEMİN İPTALİ İÇİN AÇMIŞ OLDUĞU DAVANIN REDDİ KARARI