DAVACILARIN 3402 SAYILI KANUNUN 41 MD. DÜZELTMEYE GİREN TAŞINMAZIN DÜZELTİLMESİNİN İPTAL TALEBİNİN REDDİ KARARI.