DAVACI TARAFINDAN TAZMİNAT İSTEMİYLE AÇILAN DAVADA;GÖREV YÖNÜNDEN REDDİNE DAİR KARARA DAVACI TARAFINDAN YAPILAN İTİRAZIN ONANMASINA İLİŞKİN KARAR