ATANMASI YAPILAN DAVACININ TAYİNİNİN DURDURULMASI İÇİN AÇTIĞI DAVANIN REDDİ KARARI.