657 SAYILI DMK. 125-B-G MADDESİ GEREĞİNCE UYARMA CEZASI İLE TECZİYE EDİLEN DAVALININ HAKKINDA TESİS EDİLEN İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE İTİRAZ İSTEMİNİN REDDİNE DAİR KARAR.