Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgilerinin Harita Dairesi Başkanlığına Tesliminde İzlenecek Usul ve Esaslara İlişkin Talimat

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ve diğer kurum ve kuruluşlarca; Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği kapsamında üretilen Harita/Harita Bilgilerinin, TKGM Metaveri (öznitelik) Portalı olan Harita Bilgi Bankası (HBB) formatında teslim edilmesinde, uygulama birliğinin sağlanması ve dijital teknik arşivin uygulanarak basılı evrak yükünün azaltılması amacıyla ekte sunulan talimatlara uygun veri teslimlerinin yapılması gerekmektedir.