İletişim

Adres : Yukarı Dikmen Mah. Turan Güneş Bulvarı 648. Cadde 53/E  

Konum : 39.8562K, 32.8465D

Telefon: 0 312 551 2336

e-mail : harita@tkgm.gov.tr

Kep Adresi: haritadb@tkgm.hs01.kep.tr