Taşınmazın edinim tarihi 2022 yılında iken, Vatandaşlık başvurusu 01.02.2023 tarihinden sonraya kalması durumunda hangi kılavuz kapsamında değerlendirilir?

31/01/2023 tarihi saat 24.00’a kadar yapılan satış ya da  satış başvurularının veya bu tarihe (31/01/2023 tarihi saat 24.00 ) kadar Noterde imzalanan satış vaadi sözleşmelerinin, 01/02/2023 tarihinden sonra vatandaşlık amaçlı şerh ve taahhüde konu edilmesi halinde, bu başvurular Genelge eki (mülga) 13/06/2022 tarihli Kılavuz hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.