UZMAN YARDIMCILIĞI SÖZLÜ SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN DAVACININ SÖZLÜ SINAVIN İPTAL İSTEMİNİN REDDİ