TAPU MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ MAAŞINDAN 1/4 ORANINDA KESİNTİ YAPILMASI SURETİYLE ALDIĞI DİSİPLİN CEZASININ İPTALİ İÇİN AÇTIĞI DAVANIN KABULÜ KARARI