TAPU MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ İDARE TARAFINDAN VERİLEN UYARMA CEZASINA İTİRAZININ REDDİ KARARI