LİHKAB FAALİYETLERİNİN DURDURULMASI İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN REDDİNE İLİŞKİN KARAR