KADASTRO TEKNİSYENİ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞUNUN ÖDENMEMESİ İLE İLGİLİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ REDDİ