KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDE TEKNİKER OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ AYNI ÜNVANLA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE ATANMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN KABULÜ KARARI