İNFAZ KORUMA MEMURU OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ MUVAFAKAT İSTEMİNİN İPTALİNE İLİŞKİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ REDDİ