DAVACININ UZMANLIK SINAVINA KATILMA İSTEMİYLE YAPTIĞI BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İDARE İŞLEMİNİN İPTALİ VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİ KARARI