DAVACININ UYARMA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA İLİŞKİN YAPMIŞ OLDUĞU İTİRAZIN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ KARARININ REDDİ KARARI