DAVACININ TAŞINMAZLARINA AİT TAPU KAYITLARININ KENDİSİNE VERİLMEMESİ VE DÖNER SERMAYE ÜCRETİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇMIŞ OLDUĞU DAVADA YÜRÜTMESİNİN KISMEN REDDİNE KISMEN KABULÜNE İLİŞKİN VERİLEN KARAR