DAVACININ TAŞINMAZININ HAZİNE ADINA TESCİL EDİLMESİYLE MÜLKİYET HAKKINA YÖNELİK YAPILAN İHLALE KARŞI AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE AÇMIŞ OLDUĞU MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI