DAVACININ TAPU VE KADASTRO UZMANLIK SINAVINA KATILAMAMASI SONUCUNU DOĞURAN İDARE İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİNİN REDDİ KARARI