DAVACININ MÜSTAFİ SAYILMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİYLE AÇILAN DAVADA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNİN KABÜLÜNE İLİŞKİN İŞLEMİNİN İTİRAZININ REDDİNE DAİR KARAR