DAVACININ KADASTRO MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV YAPARKEN BAŞKA BİR BÖLGEYE TAPU MÜDÜRÜ OLARAK ATANMASI ÜZERİNE AÇMIŞ OLDUĞU DAVADA YAPILAN İŞLEMİN İPTALİ VE YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİ KARARI